Pradedamas rengti sklypo Žaliųjų Ežerų g. 126 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti sklypo Žaliųjų Ežerų g. 126 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-28 įsakymas Nr. 30-3192 „Dėl sklypo Žaliųjų Ežerų g. 126 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.