Pradedamas rengti sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Žarijų g. 2A ir Žarijų g. 2D inicijavimo pagrindu

 

2021-08-20d. sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A615-81/21. Informuojame apie pradedamo rengti sklypo Žarijų g. 2A ( kad. Nr. 0101/0076:553) ir sklypo Žarijų g. 2D (kad.Nr.0101/0076:505)     detaliojo plano sprendinių (reg. Nr.T00057423) koregavimo pradžią  Panerių seniūniloje.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1124 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Žarijų g. 2A, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057423) sprendinių koregavimą sklype Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A30-3192 „Dėl sklypo Žarijų g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:553) formavimo ir pertvarkymo projektu, ir sklype Žarijų g. 2D ( kadastro Nr. 0101/0076:505), padalijant sklypą Žarijų g. 2A (kadastro Nr. 0101/0076:458) į atskirus sklypus ir nustatant (patikslinant) sklypų teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

SPAV reikalingumas: nebus atliekamas.

Apie viešą detaliojo plano korektūros ekspoziciją ir ir tolesnę planavimo eigą bus papildomai informuota spaudoje, seniūnijoje ir savivaldybės tinklapyje. Projekto vadovas Augustas Gasiūnas.( t. 8 656 71606). E.p. augasiunas@gmail.com

Nuoroda:

DETALAUS+PLANO+TERITORIJOS+SCHEMA