Pradedamas rengti sklypo Žaros g. 17 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti sklypo Žaros g. 17 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymas Nr. 30-1971 „Dėl sklypo Žaros g. 17 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – padalyti sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.