Pradedamas rengti Sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-635)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-772 , sprendinių koregavimas sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666) inicijavimo sutarties pagrindu

 Planuojamos teritorijos aprašymas: 1,9727 h ploto žemės  sklypas A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-07-06 įsakymas Nr. A30-2831/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-07-11 Nr. A615-150/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: detaliuoju planu sklypui nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą papildyti visuomeninės paskirties teritorijų žemės naudojimo būdu vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-635) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas+ir+programa_Juozapavičiaus+g.+13

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ