Pradedamas rengti sklypų Ankštoji g. 8, 10 ir Gedimino pr. 47 detaliojo plano (reg.Nr. 2240) sprendinių keitimas

Pradedamas rengti sklypų Ankštoji g. 8, 10 ir Gedimino pr. 47 detaliojo plano (reg.Nr. 2240) sprendinių keitimas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-30 įsakymas Nr. 30-3808. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3,LT- 09601 Vilnius, kodas 188710061, kontaktinis tel. (8-5)2112633. Planavimo iniciatorius: UAB „ APEX GROUP“, į/k 301411534, A.Tumėno g. 4-18, Vilnius, tel. 868733284, el.p. [email protected]. Plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Šv.Ignoto g. 5, 18p/d, LT-01144, tel./faks. (8-5) 2611115, el.p. [email protected]. Planavimo uždaviniai: sklypų Ankštoji 8, 10 ir Gedimino pr. 47 detaliojo plano (reg.Nr. 2240) sprendinių keitimas, keičiant sklypo Gedimino pr. 47 (k/nr. 0101/0040:62) žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijas ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus m. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. (reg. Nr. 1881) sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus. Planavimo darbų programa patvirtinta Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-30 įsakymas Nr. 30-3808. SPAV neprivalomas. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Koncepcijos rengimas: detaliojo planavimo koncepcija nerengiama. Derinimo procedūra: detaliojo plano korektūrą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Viešas svarstymas: apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, taip pat viešo susirinkimo vietą ir laiką bus informuota atskirai.