Pradedamas rengti sklypų (kad. Nr. 0101/0133:5021 ir kad. Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų k. detaliojo plano koregavimas sklype Kryžiokų g. 176

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0133:5021 IR KADASTRO NR. 0101/0133:5022) KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 9 KRYŽIOKŲ G. 176 (KADASTRO NR. 0101/0133:5029) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 9 Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029): pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalyti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,6279 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-04-23 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir kadastro Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 9 Kryžiokų g. 176 (kadastro Nr. 0101/0133:5029)“ Nr. A30-960/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-558.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

 

Su planavimo drabų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-558.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Apie parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.