Pradedamas rengti sklypų (kad. nr.0101/0167:1264 ir nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detalusis planas keičiant teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos sprendinius

Planuojama teritorija:
SKLYPŲ (KAD. NR.0101/0167:1264 IR NR. 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ DETALUSIS PLANAS KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00054747) SKLYPO NR. 8 IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 30-1453/20

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Iniciatorius:
I. Z.

Rengėjas:
UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano projektu bus paskelbta atskirai vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
ALICIJA GRIGŪNIENĖ
Vardas, pavardė

Nuorodos:

TPD+prie+Tvenkinių+g_I+skelb