Pradedamas rengti sklypų (kad. Nr.0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detalusis planas keičiant teritorijos prie senojo pilaitės kelio detaliojo plano (registro nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos sprendinius

Pradedamas rengti Sklypų (kad. Nr.0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detalusis planas keičiant teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos sprendinius

Planuojamos teritorijos plotas: 1,3554 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 30-1453/20 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-60/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, planuojamoje teritorijoje nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1264).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, į. k. 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: I Z, T G., Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, į. k. 300092635, buveinės adresas A. Goštauto g. 8 – 402, Lt – 01108 Vilnius, tel.: +370 616 54009. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-314), per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano projektu bus paskelbta atskirai vėliau.