Pradedamas rengti Sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detalusis planas (reg. Nr. T00058492)

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,44 ha dydžio planuojama teritorija greta Daugėliškio, Krokuvos ir Šiaudinės gatvių

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Nustatyti sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Planuojamos teritorijos plotas apie 0,44 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-11-24 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17/Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinius sklypuose Krokuvos g. 71 (kadastro Nr. 0101/0032:229) ir Daugėliškio g. 53 (kadastro Nr. 0101/0032:141) inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-4454/22.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1082.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Šnipiškių seniūnijoje, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1082.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS+Elektroninio+dokumento+nuorašas

Programa

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ