Pradedamas rengti sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Rutkausko g. 17 iniciavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-880)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Rutkausko g. 17. iniciavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-880)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4605 ha. teritorija prie Juozo Rutkausko, Viršilų ir Poligrafijos gatvių
Dokumento rengimo pagrindas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS 2022-10-04 Nr. 30-3197/22 DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ NR. 12 (KADASTRO NR. 0101/0030:65) IR NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0030:109) PRIE T. NARBUTO GATVĖS TĘSINIO, VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE J. RUTKAUSKO G. 17 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Devyni architektai“ Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Lietuva Tel./Faks. +370 5 213 99 07 Mob.tel. +370 698 81 941 arunas@devyniarchitektai.lt www.devyniarchitektai.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakoreguoti maksimalaus aukštingumo ribas žemės sklype ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):
planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-880) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Nuoroda:

Isakymas

10393+(1)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ