Pradėdamas rengti sklypų prie Tolimosios gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rakonių g.74 (kad.Nr. 0101/0075:3092)

Teritorijų planavimo  dokumento pavadinimas: Sklypų prie Tolimosios gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (TPD Nr.T00055243) sprendinių koregavimas sklype Rakonių g.74 (kad. Nr. 0101/0075:3092) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-9601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano sprendinių rengėjas: UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, 3 aukštas, 08221 Vilnius, tel. +37052779655, el. p.: krianta@mail.lt.

Planavimo tikslai: nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo (G1), padalyti sklypą Rakonių g. 74 ( kadastro Nr. 0101/0075:3092 )  į  du  sklypus,  nustatyti  teritorijos  naudojimo  reglamentus  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 30-2737/22 „Dėl leidimo koreguoti sklypų prie Tolimosios gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Rakonių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0075:3092) inicijavimo sutarties pagrindu“.

SPAV reikalingumas: neprivaloma. Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-816.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-13-22-816) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie galimybes susipažinti su  parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Įsakymas+programa+schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ