Pradedamas rengti sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-647)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Pylimėlių g. 6A ir Saulėtekio al. 58 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu
Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Saulėtekio al. 58 (kadastro Nr. 0101/0026:320) (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Vilniuje), sklypo plotas – 0,0347 ha, ir apie 200 (du šimtus) kv. m laisvos valstybinės žemės teritorija. Taip pat yra nustatoma nagrinėjama teritorija, vakaruose ir šiaurėje ribojama M.  Počobuto  gatvės, o rytuose –  L. Karsavino g. ir atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. A30-2223/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ PYLIMĖLIŲ G. 6A IR SAULĖTEKIO AL. 58  DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SAULĖTEKIO AL. 58 (KADASTRO NR. 0101/0026:320) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus m. sav. valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1756V patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054446) koregavimą sklype Saulėtekio al. 58  (kadastro  Nr.  0101/0026:320), kurio tikslas suformavus gatvės  raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusią apie 200 kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, pakeičiant sklypo plotą ir ribas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus m. BP sprendiniais
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-647), Vilniaus m. savivaldybės Antakalnio seniūnijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas+Darbu+programa

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ