Pradedamas rengti sklypų Šaltupio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0077:126) ir Titnago g. 1 (kadastro Nr. 0101/0077:199) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti sklypų Šaltupio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0077:126) ir Titnago g. 1 (kadastro Nr. 0101/0077:199) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023 m. liepos 5 d. priėmė potvarkį Nr. 955-460/23 „Dėl leidimo rengti sklypų Šaltupio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0077:126) ir Titnago g. 1 (kadastro Nr. 0101/0077:199) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų.

Su šiuo potvarkiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 30-1632/23 patvirtinta detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Nuorodos: Mero potvarkis; Programa