Pradedamas rengti Teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217)

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 135V patvirtinto teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 446) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypus (kadastro Nr. 0101/0070:216 ir Nr. 0101/0070:217) Eišiškių plente, Naujininkų seniūnijoje, nustatant galimus sklypų teritorijos naudojimo reglamentus vienbučiams (dvibučiams) sodybiniams gyvenamiesiems namams statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3918 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-04-29 įsakymas Nr. A30-1238 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Eišiškių plente nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-145.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

programa_

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-145.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė