Pradedamas rengti teritorijos, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0049:1194, Nr. 0101/0049:1171 ir Nr. 0101/0049:535) M. Šikšnio ir Šiaurės gatvių sankirtoje formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti teritorijos kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0049:1194, Nr. 0101/0049:1171 ir Nr. 0101/0049:535) M. Šikšnio ir Šiaurės gatvių sankirtoje formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-12 įsakymas Nr. 30-1582 „Dėl teritorijos kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0049:1194, Nr. 0101/0049:1171 ir Nr. 0101/0049:535) M. Šikšnio ir Šiaurės gatvių sankirtoje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, bei nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589