Pradedamas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną nr.14, detalusis planas

 

Planavimo uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
Planavimo pagrindas: 2021 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-53/21(3.1.16-AD21), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A30-1977/21 „Dėl teritorijos pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 14, detaliojo plano organizavimo“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; tel. (8 5) 211 2000, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Kontaktinis asmuo – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus Vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. 8 (5) 2112752, el. paštas asta.tiskeviciene@vilnius.lt .
Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. +37068721719 el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-25).
Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta kitu pranešimu.

Nuoroda:

Įsakymas+programa+schema