Pradėtas rengti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17, detalusis planas

Planuojama teritorija Apie 8,18 ha teritorija Pilaitės seniūnijoje, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į 17 funkcinę zoną.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A30-1839 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17, detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1253/16 (3.1.36.-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Fiziniai asmenys nurodyti teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2016-08-10 sutartyje Nr. A72-1253/16(3.1.36-TD2).
Rengėjas UAB „RV architektų studija“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, bus pateikta atskiru pranešimu.

Schema

Info-apie-pradzia

Planavimo-programa

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Informacija apie viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta atskiru pranešimu.
Paslaugos gavėjo adresas Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius
El. pašto adresas vaidas.seibokas@yahoo.com
Telefono nr. +37069813100