Pradedamas rengti Teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected]
Planavimo iniciatorius: UAB „EV solutions“, A. Juozapavičiaus g. 9A-172, LT-09311 Vilnius, tel. +370 699 95828.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. 0101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalintiems sklypams nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,7761 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-11 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. D-2 (Dituvos g. 15, kadastro Nr. (101/0167:2434) ir Nr. E-1 (Dituvos g. 13, kadastro Nr. 0101/0167:2447) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-108/22

Detaliojo plano koncepcija nerengiama.

SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-68.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), Pilaitės seniūnijoje adresu Vydūno g. 20, Vilnius bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-68.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa