Pradedamas rengti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 3 (Baltasis skg. 5C, kadastro Nr. 0101/0042:193) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 3 (Baltasis skg. 5C, kadastro Nr. 0101/0042:193) inicijavimo sutarties pagrindu.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 30-1749/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Baltasis skg. 5C, kadastro Nr. 0101/0042:193) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra juridinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu [email protected] bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Nuorašas_Baltasis_skg_5C