Pradedamas rengti Teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Baltajame skg. 5A, 5B ir 5C

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 2073V „Dėl teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano (registro Nr. T00057406) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0042:134) Baltajame skg. 5A, sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0042:181) Baltajame skg. 5B ir sklypo Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0042:193) Baltajame skg. 5C naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, užstatymo tipą, intensyvumą, tankumą ir nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2520 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-13 įsakymas Nr. A30-2865/18 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Krivių ir Filaretų gatvių bei Baltojo skersgatvio detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-635.

 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

planavimo+darbų+programa

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-635.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė