Pradedamas rengti teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro
Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 30-1850/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius sklypuose Laurų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0003:2241) ir Laurų g. 34H (kadastro Nr. 0101/0003:2265) inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų ir detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai yra fiziniai asmenys.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Pridedama: Įsakymo nuorašas