Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas

Pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,31 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 birželio 13 d. įsakymas Nr. A30-1730 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2016-08-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1341/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Eriadas“, Dvaro g. 123A, Šiauliai, tel. +370 698 39510, el. p: robertas@eriadas.lt

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1017, LT 05120 Vilnius, tel.: +370 615 28588, el. p: info@archus.lt. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt .

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano korektūra bus paskelbta vėliau.