Pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas

Pradedamas rengti Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,31 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 birželio 13 d. įsakymas Nr. A30-1730 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2016-08-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1341/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „Eriadas“, Dvaro g. 123A, Šiauliai, tel. +370 698 39510, el. p: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1017, LT 05120 Vilnius, tel.: +370 615 28588, el. p: [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: [email protected] .

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas: pastabos, pasiūlymai dėl rengiamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano Rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano korektūra bus paskelbta vėliau.