Pradedamas rengti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431) sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), (TPD Nr. K-VT-13-22-394).
Planuojamos teritorijos aprašymas: 2,4875 ha sklypas Molėtų pl. 5, (kadastro Nr. 0101/0005:279) ir aplinkinė teritorija.
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1353/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa  ir 2022-04-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-69/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: R. Židonio projektavimo įmonė, Peteliškių g. 14-34, LT-01213, Vilnius, tel.: 8 699 08461, el. paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), kurio tikslas – nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai vėliau.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Apie ekspoziciją ir viešą aptarimą bus informuota papildomai vėliau.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-394) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

DP+Esama+būklė+A2

DP+koregavimo+AR

DP+pagrindinis+brezinys+A1

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ