Pradedamas rengti Teritorijos prie Svajonių g. detaliojo plano ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir :376), Smilgų g.10 ir14

DĖL PRADEDAMO RENGTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1372 ha, 0,0506 ha, 0,34 ha ir 0,438 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-01-18 įsakymas Nr. A30-120, 2018-02-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius, keičiant teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376) bei patikslinti sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, užstatymo tipą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53.

Planavimo iniciatorius: Marina Pozniakova, Alyvų g. 25, Gineitiškės, Vilnius r.; tel. 868567563, el. p: arturas.pozniakovas@btinvest.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.