Pradedamas rengti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr.14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr.14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5168 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A30-3526/21 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. lapkričio 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-106/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr.14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, tel. +370 616 54009, el. p.:  alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-716) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.

Įsakymas-programa-schema:

https://vilnius.lt/lt/teritoriju-planavimo-viesumas/pradetas-teritorijos-prie-t-narbuto-gatves-tesinio-detaliojo-plano-sklypo-nr-14-kadastro-nr-0101-003070-sprendiniu-koregavimas-inicijavimo-pagrindu/