Pradedamas rengti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) inicijavimo sutarties pagrindu
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4307 ha; sklypo Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301) plotas 0,0806 ha, sklypo Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300) plotas 0,0803 ha, sklypo Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299) plotas 0,1001 ha, sklypo Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) plotas 0,1000 ha ir sklypo Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) plotas 0,0697 ha
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-07-15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2967/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, juridinio asmens kodas 300622140, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel.  37067185640, el. p.:
tadas@regroup.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo koreguoti sklypų ribas, užstatymo zoną ir ribą, patikslinti užstatymo tipą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.
Nuoroda:

PROGRAMA_Knypavos_inicijavimas

Knypavos

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ