Pradedamas rengti Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-313)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detalusis planas (T00076497).
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 „Dėl teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076497) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0049:814) į du sklypus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu.
Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2022 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-933/22.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.
SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-313.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-313.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei apie viešo svarstymo laiką ir datą bus teikiama papildomai.

Nuoroda:

Programa

Teritorija