Pradedamas rengti Teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus g. detaliojo plano (reg. Nr. 742) sprendinių keitimas sklype K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr.0101/0054:213) ir sklype (kad. Nr. 0101/0054:214), K. Kalinausko g.

Pradedamas rengti Teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus g. detaliojo plano (reg. Nr. 742) sprendinių keitimas sklype K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr.0101/0054:213) ir sklype (kad. Nr. 0101/0054:214) K. Kalinausko g. Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-21 įsakymas Nr.30-1115 „Dėl leidimo keisti Teritorijos tarp K.Kalinausko ir J.Basanavičiaus gatvių detalųjį planą teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu” su patvirtinta Planavimo darbų programa. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Planavimo iniciatorius: UAB “Vilkerda”, įm. k. 3003119557, Lvovo g. 25, Vilnius, direktorius Viktoras Zubrecovas, tel. +37068603560, el. paštas: [email protected] (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2015-05-22 Nr.A72-682/15(3.1.36-AD4)). Plano rengėjas: UAB “Kitos pusės projektai”, įm. k. 300614460, Šv. Stepono g. 20-2, Vilnius, projekto vadovas Dainius Kitovas, tel. +37068803845, el. paštas: [email protected]. Planavimo uždaviniai: sujungti sklypą K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr. 0101/0054:213) ir sklypą (kad. Nr. 0101/0054:214) K. Kalinausko g., vadovaujantis miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti juose komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos. Susipažinti su rengiamu detaliojo plano pakeitimu, motyvais, dėl kurių neatliekamas SPAV, bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo iniciatoriui ir/arba plano rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano pakeitimu bus paskelbta vėliau