Pradedamas rengti teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-372)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Trimitų g. 14, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:845)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-03-22 įsakymas Nr. A30-1049/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-22 Nr. A615-64/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklypui Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, taip pat nustatyti šiuos naudojimo būdus atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti servitutų poreikį.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-372) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Isakymas+metaduom_Trimit╓+g.+14

Programa+Schema_Trimit╓+g.+14