Pradedamas rengti Teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0032:846) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-462)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Širvintų, Daugėliškio, Ratnyčios ir S. Fino gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (Kintų g. 11, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0032:846)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Kintų g. 11, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:846)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-04-29 įsakymas Nr. A30-1782/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-05-18 Nr. A615-95/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geodezijos linija“, į.k. 302641399, buveinės adresas Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. +37060022380, el. p.:info@geoline.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338)

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-462) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Kint╓+g.+11,+įsakymas+++programa+ir+schema