Pradedamas rengti teritorijos tarp žemės sklypų Medžiotojų g. 50 (kadastro Nr. 0101/0024:30), Medžiotojų g. 52 (kadastro Nr. 0101/0024:28), B. Sruogos ir Medžiotojų gatvių formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 30-199 „Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Medžiotojų g. 50, Medžiotojų g. 52, B. Sruogos ir Medžiotojų gatvių formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės plotus ir juos sujungti su besiribojančiais žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810