Pradedamas rengti teritorijos ties Sūduvos gatve formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A30-3732 ,,Dėl teritorijos ties Sūduvos gatve formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ yra pradedamas rengti apie 20750 kv. m teritorijos ties Sūduvos gatve, kurioje yra žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:1255, Nr. 0101/0101:1256, Nr. 0101/0101:643, Nr. 0101/0101:667) ir laisva valstybinė žemė, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdus, suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai, padalyti sklypus į du ar daugiau žemės sklypų. Su aukščiau minėtu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu galite susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje /index.php?2230603245.

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 17 punktu, kuriame numatyta, kad projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip ir atsižvelgiant į tai, kad ŽPDRIS pasirinkus tikslą – suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus, pasirinkti kitų tikslų nėra galimybės, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas bus rengiamas analogine (spausdintine) forma ir visi veiksmai, susiję su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu ir tvirtinimu atliekami naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki ŽPDRIS sistemos įdiegimo (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu ir pan.).

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Ginaitė, tel. (8 5) 211 2735, el. p. neringa.ginaite@vilnius.lt.