Pradedamas rengti Teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-112)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano (registro Nr. T00055600) sprendinių keitimas žemės sklype Žalgirio g. 72 (kadastro Nr. 0101/0032:785)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Žalgirio g. 72, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:785)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2021-12-30 įsakymas Nr. A30-4405/21, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-01-28 Nr. A615-10/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: numatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir kitą galimą visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, formuoti įsiterpusius žemės sklypus ir keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-112) per visą detaliojo plano keitimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

VMS+╘sakymas+d╙l+╧algirio+g.+72+keitimo