Pradedamas rengti Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-633)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Nr. 13 (Kareivių g. 14, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisva valstybinė žemė

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-06-27 įsakymas Nr. A30-2651/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-07-04 Nr. A615-144/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: suformuoti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės sklypus, numatyti jų sujungimą su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0018:44) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, pakeisti sujungimo būdu suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą nustatant komercinės paskirties objektų teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-633) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

╜SAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuora╒as-1_Kareivi╓+g.+14