Pradedamas rengti Teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-631)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalvarijų g. 96, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0022:301)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Kalvarijų g. 96, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0022:301)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-04-12 įsakymas Nr. A30-1459/22, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-06-13 įsakymu Nr. A30-2455/22, šiais įsakymais patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-06-23 Nr. A615-137/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geodezijos linija“, į.k. 302641399, buveinės adresas Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. +37060022380, el. p.:info@geoline.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos ir kitą galimą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-631) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

╜SAKYMAS_2022_04_12_A30-145922+Elektroninio+dokumento+nuora╒as

PAKEISTAS+╜SAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuora╒as-1