Pradedamas rengti UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės (Vilniaus istorinio centro (Nr. 541) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16073) ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. S-VT-13-22-757, reg. Nr. REG238728
Planuojamos teritorijos aprašymas: Vilniaus senamiestis
Dokumento rengimo pagrindas: ĮSAKYMAS  DĖL UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE ESANČIOS VERTYBĖS (VILNIAUS ISTORINIO CENTRO (NR. 541) VILNIAUS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16073) IR JO APSAUGOS ZONOS TVARKYMO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt  interneto svetainė https://kpd.lt
Planavimo iniciatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt  interneto svetainė https://kpd.lt
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:
1. Nustatyti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribas;
2. Nustatyti Vilniaus senamiesčio paveldosaugos reikalavimus ir konkrečias teritorines apsaugos priemones, skirtas užtikrinti:
2.1. Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) išskirtinės visuotinės vertės ir vertingųjų savybių išsaugojimą;
2.2. tikslingą Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) tvarkymą, naudojimą;

Planavimo darbų programa: Su Vilniaus senamiesčio specialiojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetiniame tinklalapyje: http://www.kpd.lt/news/6549/386/Informacinis-pranesimas-apie-pradedama-rengti-UNESCO-pasaulio-paveldo-sarase-esancios-vertybes-Vilniaus-istorinio-centro-Nr-541-Vilniaus-senamiescio-unikalus-kodas-Kulturos-vertybiu-registre-16073-ir-jo-apsaugos-zonos-tvarkymo-plano-rengimo-procesa/d,pagrindinis.html

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Pasiūlymus dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano organizatoriui galima teikti raštu bei el. paštu planavimo organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT – 09309, Vilnius, tel. (8 5) 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt  ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-VT-13-22-757, reg. Nr. REG238728) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki planavimo proceso baigiamojo etapo viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Informacija apie parengtą Vilniaus senamiesčio specialųjį planą (numatomas planavimo laikotarpis iki 3 metų) ir galimą susipažinimą su jo sprendiniais, bus paskelbta teisės aktais numatyta tvarka.

Nuoroda:

KPD+pranesa+apie+planavimo+pradzia++2022+09+01+seniunijoms