Pradedamas rengti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje keitimas 

DĖL PRADEDAMO RENGTI UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 36, NR. 37 IR ŠALIA ESANČIOJE APIE 1 HA PLOTO TERITORIJOJE KEITIMO

 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje keitimas

 

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Upėtakių g. Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0068:1172, 0101/0068:1006 ir Nr. 0101/0068:1042), sklypai Ungurių g. 24 ir 22 Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ir greta esanti teritorija.

 

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas V. Gilys, tel. (8-5) 211 2518, el. paštas steponas.gilys@vilnius.lt

 

Planavimo iniciatoriai: I. Subotovič, A. Tranas, N. Tranienė, S.R. Brazauskienė, R. Brazauskas, J. Miškinytė ir G. Brazauskienė-Pocienė. Kontaktinis asmuo – I. Subotovič, Užutėkio g. 12-1, 04127 Vilnius, tel. 8 612 73566, el. paštas irina.subotovic@gmail.com

 

Detaliojo plano keitimo rengėjas: projekto vadovė Asta Kazlaitė (atestato Nr. A 1459), individualios veiklos pažymos Nr. 848083, T. Ševčenkos g. 20-7, 03111 Vilnius, tel. 8 610 37509, el. pastas asta.kazlaite@gmail.com

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-11-12 įsakymas Nr. A30-2508/18(2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo keisti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje inicijavimo pagrindu”. 2019-01-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-6/19 (2.15.1.7-TD2).

 

Planavimo uždaviniai: Pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Papildomi planavimo uždaviniai: Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo tvarka: bendra.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu organizatoriui ir (ar) detaliojo plano rengėjui, o taip pat ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą detaliojo plano sprendinių keitimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta vėliau atskiru pranešimu.

 

PV Asta Kazlaitė