Pradedamas rengti Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sklype prie Vaidilutės g. (kad. nr. 0101/0011:332) sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija

Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sklype prie Vaidilutės g. (kad. nr. 0101/0011:332) sprendinių koregavimas
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-02-12 įsakymas Nr. A30-310, 2018-03-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-19/18 bei 2018-02-12 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis
Iniciatorius D. Jasilionienė
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas [email protected], proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su rengiamu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2017-04-09 iki 2017-04-16 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 9817868
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105
El. pašto adresas [email protected]