Pradedamas rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-694 „Dėl sklypo Justiniškių g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2268) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Pradedamas rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-694 „Dėl sklypo Justiniškių g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2268) sprendinių koregavimas.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A30-415 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Justiniškių g. 18 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, darbų programa, 2016 m. kovo 31 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-615.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: keisti žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo A. Tiškevičienė, tel. (85)2112752.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Padvariškių namai”, J. Kubiliaus g. 6-16, Vilnius, Vytautas Stražnickas, tel. +37065210045.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, el. p. krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel. 8699 79001.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-06-03 iki 2016-06-16 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Justiniškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Rygos g. 15 nuo 7.30 val. iki 16.30 val., tel. 85 2658908.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.