Pradedamas rengti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055285), sprendinių koregavimas apie 7,5 (septynių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-24)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055285), sprendinių koregavimas apie 7,5 (septynių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 7,5 ha teritorija prie K. Jelskio g. atitinkanti kvartalo apibrėžimą: žemės sklypai Parodų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0225), Parodų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0051:0149), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:1594), sklypas (kadastro Nr. 0101/0038:0251), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0277), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:1637) ir laisvos valstybinės žemės plotai.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-23 įsakymas Nr. 30-3822/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2023-01-04 Nr. A615-4/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pakeisti teritorijų naudojimo būdus: nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:225) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:1594) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0038:251) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendrojo naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, planuojamoje teritorijoje nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti į planuojamos teritorijos ribas patenkančių valstybinės reikšmės miškų plotų pavertimą kitomis naudmenomis; atskirose teritorijose nagrinėti galimybę formuoti žemės sklypus ir (ar) įsiterpusius žemės sklypus ir numatyti jų sujungimą su pagrindiniais besiribojančiais žemės sklypais arba nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus; nustatyti žemės sklypui / teritorijai naudojimo tipą arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus, taip pat kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-24) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

9567_bp

VMS+įsakymas+dėl+DP+koregavimo+Parodų+g.+11_221223

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ