Pradedamas rengti žemės (kadastro Nr. 0101/0079:1970) Motorų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. 30-81 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0079:1970) Motorų gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus kitos paskirties žemės sklypus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2472.