Pradedamas rengti žemės sklypo A. Vivulskio g. 27 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo A. Vivulskio g. 27 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. A30-1759 ,,Dėl žemės sklypo A. Vivulskio g. 27 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.