Pradedamas rengti žemės sklypo Aitvarų g. 68 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Aitvarų g. 68 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-08-18 įsakymas Nr. A30-2334 „Dėl žemės sklypo Aitvarų g. 68 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.