Pradedamas rengti žemės sklypo Alytaus g. 13 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Alytaus g. 13 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-05 įsakymas Nr. 30-2684 „Dėl žemės sklypo Alytaus g. 13 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.