Pradedamas rengti žemės sklypo Anupriškių g. 48 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Anupriškių g. 48 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-21 įsakymas Nr. A30-2703,,Dėl žemės sklypo Anupriškių g. 48 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – pertvarkyti žemės sklypą padalijimo būdu ir naujai suformuotiems sklypams pakeisti paskirtį ir nustatyti naudojimo būdus.