Pradedamas rengti žemės sklypo Apuokų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Apuokų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-01-15 įsakymas Nr. A30-140 „Dėl žemės sklypo Apuokų g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.