Pradedamas rengti žemės sklypo Ateities g. 21 C( kadastrinis Nr. 0101/0008:470) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0008:470, bendras plotas 0.4151 ha., esančio Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus m., Ateities g. formavimo ir pertvarkymo projektas.

• Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0008:470) esantis Ateities g. 21C, Vilniaus miestas, Vilniaus m. savivaldybėje, bendras plotas – 0,4151 ha.

• Žemės sklypo iniciatoriai – UAB „Yukon Advanced Optics Worldwide“

• Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-03-31 įsakymas Nr.30-989, Vilniaus miesto plėtros departamento 2015-05-07 ir 2015-04-25 išduoti reikalavimai Nr.49SDŽ-377-(14.49.22) ir Nr. A648-276/15(2.14.2.12-MP8) rengti žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 0101/0008:470), Ateities g. 21 C, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengėjas, adresas ir telefonai:

UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius,

Tel.: +370 605 70770, +370 620 88985, +370 614 53097 el. paštas: [email protected]

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2016 m. vasario 12d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu)

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016 m. vasario 12d. Susipažinti su projektu galima 2016 m. vasario 2 – vasario 12 dienomis.