Pradedamas rengti žemės sklypo Birbynių g. 32 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Birbynių g. 32 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-22 įsakymas Nr. A30-1750,,Dėl žemės sklypo Birbynių g. 32 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams Birbynių g. 32 eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476