Pradedamas rengti žemės sklypo Birutės g. 56 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-09-06 įsakymas Nr. A30-2453.

Plano rengimo tikslas – suprojektuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.