Pradedamas rengti žemės sklypo Bitininkų g. 6A (kadastro Nr. 0101/0009:459) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-07 įsakymas Nr. 30-2946.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu , nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypų.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.